اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آقاجمال خوانساری
آقاجمال خوانساری
آثار موجود در کتابخانه
۱. التعلیقات علی شرح اللمعة الدمشقیه‌ [شهید اول‌]
الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید ۲. الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید
شرح احادیث طینت ۳. شرح احادیث طینت
نهضت زنان مسلمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح غرر الحکم و درر الکلم ۴. شرح غرر الحکم و درر الکلم
• شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• شرح محقق‌ بارع‌ جمال‌الدین‌‌محمد خوانساری‌ بر غرر الحکم و درالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۶ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
رسائل(شانزده رساله) ۵. رسائل(شانزده رساله)
الحاشیة علی الشفاء ۶. الحاشیة علی الشفاء
(الطبیعیات، المقالة الاولی و الثانیة)
مزار ۷. مزار
رساله نیت ۸. رساله نیت
• شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه بانضمام رساله نیت، کتابخانه صدوق، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• نیت و اخلاص، نهضت زنان مسلمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.، اشراف: عبد الله نورانی
۹. کلثوم ننه
سرشناسه: محمد بن حسین آقا جمال خوانساری
آل عبا، قم، ۱۳۸۱ش.، محقق: سید حسین جعفری زنجانی
ترجمه:
مناظرات ترجمه الفصول المختاره سید مرتضی‌ رحمه‌الله‌ ۱۰. مناظرات ترجمه الفصول المختاره سید مرتضی‌ رحمه‌الله‌
کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد، محقق: صادق حسن زاده
نشریات:
۱. آیین (سردبير)
پژوهشی،سیاسی،اجتماعی
همچنین نگاه کنید
آقا حسین خوانساری آقا حسین خوانساری (استاد)
آیین آیین (سردبير)