اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسدی، محسن.
اسدی، محسن.
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه ۱. الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه (تصحیح)
شارح: جواد کربلائی
• قم، -۸۱۱ ۶ش.، 5 جلد