اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباسعلی عمید زنجانی
عباسعلی عمید زنجانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. انقلاب اسلامی و ریشه های آن
نشر کتاب سیاسی، تهران، ۱۳۶۷ش.
امامت از دیدگاه نهج البلاغه ۲. امامت از دیدگاه نهج البلاغه
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
۳. گزیده کتاب انقلاب اسلامی و ریشه ها
کتاب طوبی، چاپ 11م، تهران، ۱۳۷۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
مجموعه مقالات روشهای تصحیح نسخ خطی ۴. مجموعه مقالات روشهای تصحیح نسخ خطی (مقدمه)
۵. سلسله موی دوست (مقدمه)
خاطرات دوران تدریس امام خمینی (س) به‌نقل‌ از شاگردان‌، دوستان‌ و منسوبین
گردآورنده: مجتبی فراهانی