اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن قاضی شهبه دمشقی
ابن قاضی شهبه دمشقی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ ابن قاضی شهبة ۱. تاریخ ابن قاضی شهبة
اختصره من تاریخه الکبیر ...
طبقات الشافعیة ۲. طبقات الشافعیة
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، 1978م.، 4 جلد
کتابت:
۳. التاریخ الکبیر
عنوان فرعی: اختصره من تاریخه الکبیر ...
عنوان قراردادی: [التاریخ الکبیر]
زبان: عربی
نویسنده: ابن قاضی شهبه دمشقی
سرعنوان موضوعی: اسلام > تاریخ، کشورهای اسلامی > تاریخ
رقم المخطوطة: ۱۴۰۳