اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالمتعال صعیدی
عبدالمتعال صعیدی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع ۱. مختصر المعانی (تعلیق و ویراستاری)
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
نشریات:
۱. هفت آسمان (ويراستار)
ادیان و مذاهب
همچنین نگاه کنید
هفت آسمان هفت آسمان (ويراستار)