اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علامه محمد باقر مجلسی
علامه محمد باقر مجلسی
علامه محمد باقر مجلسی
آثار موجود در کتابخانه
الشرح و التعلیقة علی توحید المفضل ۱. الشرح و التعلیقة علی توحید المفضل
• کتاب الفکر المعروف بـ توحید المفضل، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
التعلیقة علی الاهلیلجة فی التوحید ۲. التعلیقة علی الاهلیلجة فی التوحید
• الاهلیلجة، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون ۳. رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون
• الاعتقادات و رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون، کتابخانه علامه مجلسی، قم، ۱۴۰۹ق.، محقق: مهدی رجائی
رجعت ۴. رجعت
رسالت قلم، چاپ دوم، -۸۱۸ ۶ش.، مصحح: ابوذر بیدار
۵. تاریخ قتل عمربن الخطاب
مشکوة الانوار ۶. مشکوة الانوار
مفاتح الغیب به ضمیمه آداب نماز شب ۷. مفاتح الغیب به ضمیمه آداب نماز شب
زاد المعاد ۸. زاد المعاد
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۱ش.
ملحقات صحیفه سجادیه ۹. ملحقات صحیفه سجادیه
به کوشش: جویا جهانبخش
اساطیر، تهران، ۱۳۸۷ش.
حلیة المتقین ۱۰. حلیة المتقین
در ‌آد‌اب‌ و سنن‌ و ‌اخلاق‌ ‌اسلامی‌
لقمان، قم، ۱۳۶۵ش.
برادران علمی، تهران، ۱۳۴۳ش.
عصر جوان، قم، ۱۳۸۴ش.
بحار الأنوار ۱۱. بحار الأنوار
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۴ق.، 110 جلد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ق.، 4 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
دار الرضا، بیروت، 3 جلد، محقق: عبدالزهرا علوی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار[محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌] ۱۲. ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار[محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌]
سه رساله درباره حجة بن الحسن العسکری ۱۳. سه رساله درباره حجة بن الحسن العسکری
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۵ رمضان ۱۴۱۵ق.، محقق: مهدی رجائی، با مقدمه: محمود بحرالعلوم میردامادی
الفریدة فی لوعة الشهیدة علیها السلام ۱۴. الفریدة فی لوعة الشهیدة علیها السلام
من موسوعة بحار الأنوار
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.، محقق: عبدالزهرا علوی، با مقدمه: عبدالزهرا علوی
اجوبة المسائل الهندیة ۱۵. اجوبة المسائل الهندیة
دارالکتاب الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، محقق: مهدی رجائی
الاعتقادات ۱۶. الاعتقادات
• الاعتقادات و رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون، کتابخانه علامه مجلسی، قم، ۱۴۰۹ق.، محقق: مهدی رجائی
بیست و پنج رساله فارسی ۱۷. بیست و پنج رساله فارسی
۱۸. تحفة الزائر
شرح دعاء الصباح ۱۹. شرح دعاء الصباح (تألیف و تعلیق)
• دعاء الصباح، دار العلوم، چاپ اول، بیروت، 1989م.
جلاء العیون، تاریخ چهارده معصوم ۲۰. جلاء العیون، تاریخ چهارده معصوم
سرور، قم، ۱۳۸۴ش.، محقق: علی امامیان
حیوة القلوب ۲۱. حیوة القلوب
سرور، قم، ۱۳۸۴ش.، 5 جلد، محقق: علی امامیان
شرح تائیه دعبل خزاعی ۲۲. شرح تائیه دعبل خزاعی
محدث، تهران، ۱۳۵۹ش.، مصحح: علی محدث
الفرائد الطریفة فی شرح الصحیفة الشریفة ۲۳. الفرائد الطریفة فی شرح الصحیفة الشریفة
کتابخانه علامه مجلسی، اصفهان، ۱۴۰۷ق.، محقق: مهدی رجائی
الهی نامه ۲۴. الهی نامه
به کوشش: جعفر نبوی
مصیبت نامه ۲۵. مصیبت نامه
۲۶. وجیزة الرجال
رساله تحقیق مسأله بداء ۲۷. رساله تحقیق مسأله بداء
• مجموعه رسائل اعتقادی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ش.، محقق: مهدی رجائی
ترجمه چهارده حدیث راجع به امام عصر و علائم ظهور و رجعت ۲۸. ترجمه چهارده حدیث راجع به امام عصر و علائم ظهور و رجعت
• مجموعه رسائل اعتقادی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ش.، محقق: مهدی رجائی
رساله بهشت و دوزخ ۲۹. رساله بهشت و دوزخ
• مجموعه رسائل اعتقادی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ش.، محقق: مهدی رجائی
رساله جبر و تفویض ۳۰. رساله جبر و تفویض
• مجموعه رسائل اعتقادی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ش.، محقق: مهدی رجائی
رساله حکمت و فلسفه شهادت امام حسین علیه السلام ۳۱. رساله حکمت و فلسفه شهادت امام حسین علیه السلام
• مجموعه رسائل اعتقادی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ش.، محقق: مهدی رجائی
رساله دفع شبهه حدیث جهل و معرفت ۳۲. رساله دفع شبهه حدیث جهل و معرفت
• مجموعه رسائل اعتقادی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ش.، محقق: مهدی رجائی
رساله فرق میان صفات فعل و ذات ۳۳. رساله فرق میان صفات فعل و ذات
• مجموعه رسائل اعتقادی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ش.، محقق: مهدی رجائی
رسالة الأوزان والمقادیر ۳۴. رسالة الأوزان والمقادیر
ترجمه:
ترجمه فرحة الغری ۳۵. ترجمه فرحة الغری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: جویا جهانبخش
کتاب توحید مفضل ۳۶. کتاب توحید مفضل
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۵۹ش.، با مقدمه: علامه محمد تقی شوشتری
آثاری درباره علامه محمد باقر مجلسی:
علامه مجلسی ۱. علامه مجلسی
بزرگمرد علم و دین
نویسنده: استاد علی دوانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
تلامذة العلامة المجلسی والمجازون منه ۲. تلامذة العلامة المجلسی والمجازون منه
فیض قدسی ۳. فیض قدسی
زندگینامه علامه محمد باقر مجلسی
مترجم: جعفر نبوی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
نظم اللئالی ۴. نظم اللئالی
معروف بسوال و جواب
گردآورنده: محمد بن احمد حسینی لاهیجانی
دارالکتاب الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، محقق: مهدی رجائی
إجازات الحدیث ۵. إجازات الحدیث
التی کتبها شیخ المحدثین ومحیی معالم الدین المولی محمد باقر المجلسی الإصبهانی
گردآورنده: سید احمد حسینی اشکوری
• اجازات الحدیث، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
إجازة مطولة من المجلسی الأول للثانی ۶. إجازة مطولة من المجلسی الأول للثانی
زندگینامه علامه مجلسی ۷. زندگینامه علامه مجلسی
تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در قرن 11 هجری
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، 2 جلد
کارنامه علامه مجلسی ۸. کارنامه علامه مجلسی
شرحی فشرده پیرامون خدمات و تألیفات علامه مجلسی و تراوش وجودی او در حفظ آثار شیعه
نویسنده: عطائی خراسانی
مبانی متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الأنوار با تأکید بر احادیث ناظر بر امامت ۹. مبانی متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الأنوار با تأکید بر احادیث ناظر بر امامت
مبانی اعتبار سنجی روایات بحارالانوار نزد علامه مجلسی ۱۰. مبانی اعتبار سنجی روایات بحارالانوار نزد علامه مجلسی