اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد خلیلی
محمد خلیلی
آثار موجود در کتابخانه
معجم ادباء الاطباء ۱. معجم ادباء الاطباء
مطبعة الغری الحدیثة، چاپ اول، نجف، ۱۳۶۵ق.، 2 جلد
ترجمه:
۲. رسالة اوصاف الاشراف
مطبعة النجف، نجف، 1956م.
نشریات:
۱. جشن کتاب (مدير داخلى)
فرهنگی،هنری
همچنین نگاه کنید
جشن کتاب جشن کتاب (مدير داخلى)