اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرانسیس دروش
فرانسیس دروش
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
قرآن‌های عصر اموی ۱. قرآن‌های عصر اموی
مقدمه‌ای در باب کهن‌ترین مصاحف
مترجم: مرتضی کریمی نیا، آلاء وحیدنیا
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
همچنین نگاه کنید
مرتضی کریمی نیا مرتضی کریمی نیا