اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حافظ رجب برسی
حافظ رجب برسی
آثار موجود در کتابخانه
مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمومنین (ع) ۱. مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمومنین (ع)
• مشارق انوار الیقین فی حقائق أسرار أمیرالمؤمنین علیه السلام، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۷ق.، محقق: جمال اشرف مازندرانی
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
• مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمومنین(ع)، شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.