اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد کربلائی
جواد کربلائی
آثار موجود در کتابخانه
رساله تولی و تبری ۱. رساله تولی و تبری
در فضائل ائمه اطهار علیه السلام و مثالب غاصبان خلافت
فقه، قم، -۸۰۹ ۶ش.
قرة المهج فی زیارة ثامن الحجج ۲. قرة المهج فی زیارة ثامن الحجج
الحوراء (ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
شرح:
الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه ۳. الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه
منشورات الاعلمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد
• قم، -۸۱۱ ۶ش.، 5 جلد، مصحح: اسدی، محسن.
نشریات:
۱. مطالعات تاریخی (صاحب امتياز)
همچنین نگاه کنید
مطالعات تاریخی مطالعات تاریخی (صاحب امتياز)