اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حکیم ملا علی نوری
حکیم ملا علی نوری
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح اصول الکافی ۱. شرح اصول الکافی (تعلیق)
نویسنده: ملاصدرا
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد، مصحح: محمد خواجوی
نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء ۲. نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء (تعلیق)
سرشناسه: محمد باقر بن محمد میرداماد
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: حامد ناجی اصفهانی، مصحح: حامد ناجی اصفهانی
مفاتیح الغیب ۳. مفاتیح الغیب (تعلیق)
نویسنده: ملاصدرا
انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق ۴. تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق (تعلیق)
آثار ترجمه شده:
حجة الاسلام (برهان الملة) ۵. حجة الاسلام (برهان الملة)
کتابی در نقد گفتار هنری مارتین مسیحی در تعرض بر اسلام
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: حامد ناجی اصفهانی، مصحح: حامد ناجی اصفهانی