اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امیر حسین آریان پور
امیر حسین آریان پور
آثار موجود در کتابخانه
۱. در آستانه رستاخیز
رساله ای در باب دینامیسم تاریخ
سرشناسه: امیرحسین آریان پور
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.
۲. زمینه جامعه شناسی
کتابفروشی دهخدا، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۵۲ش.
ترجمه:
۳. تاریخ تمدن
مشرق زمین گاهواره تمدن
مترجم: احمد آرام، ع. پاشائی
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۴. تاریخ تمدن
یونان باستان
مترجم: دکتر فتح الله مجتبائی، هوشنگ پیرنظر
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.، ویراستار: نادر هدی