اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هوشنگ پیرنظر
هوشنگ پیرنظر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ تمدن
یونان باستان
مترجم: امیر حسین آریان پور، دکتر فتح الله مجتبائی
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.، ویراستار: نادر هدی