اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ضیاء موحد محمدی
ضیاء موحد محمدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. غرابهای سفید
انتشارات نیلوفر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲. از ارسطو تا گودل
مجموعه مقاله های فلسفی ـ منطقی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳. درآمدی به منطق جدید
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: حسین معصومی همدانی
دیروز و امروز شعر فارسی ۴. دیروز و امروز شعر فارسی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
ترجمه:
۵. نظریه ادبیات
مترجم: پرویز مهاجر
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.