اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پرویز اتابکی
پرویز اتابکی
آثار موجود در کتابخانه
گفتار گهربار از حیدر کرار سزاوار درود کردگار علی بن ابی طالب علیه السلام (پند و اندرزها، نامه ها، خطبه ها و کلمات قصار) ۱. گفتار گهربار از حیدر کرار سزاوار درود کردگار علی بن ابی طالب علیه السلام (پند و اندرزها، نامه ها، خطبه ها و کلمات قصار)
برگرفته از تحف العقول و نهج العقول و کتب روایات
ترجمه:
سفیران ۲. سفیران
ویراستاری و مقدمه:
۳. پژوهش ادبی (ویراستاری)
سرشت،شیوه ها،متنها،منابع
مترجم: عبدالله شریفی خجسته
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تاریخ جامع ادیان ۴. تاریخ جامع ادیان (ویراستاری)
مترجم: علی اصغر حکمت
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.