اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اوکتاویو پاژ
اوکتاویو پاژ
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. منتخب اشعار اکتاویو پاز
مترجم: علی اکبر فرهنگی
برگ، تهران، ۱۳۷۱ش.
۲. هنر و تاریخ
مقالاتی در زمینه زیبایی شناسی
سرشناسه: اوکتاویو پاز
مترجم: ناصر فکوهی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.