اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غفار حسینی
غفار حسینی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
هنر و جامعه ۱. هنر و جامعه
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: ژان دووینو