اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامرضا ستوده
غلامرضا ستوده
آثار موجود در کتابخانه
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی ۱. مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
۲. سیمای رستم در شاهنامه
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، خطاط: اسرافیل شیرچی
۳. نمیرم از این پس که من زنده ام
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (هزاره‌ تدوین‌ شاهنامه‌) دی‌ ماه‌ ۱۳۶۹ - دانشگاه‌ تهران‌
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (۱۳۶۹: تهران‌)
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.