اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اصغر حکمت
علی اصغر حکمت
علی اصغر حکمت
آثار موجود در کتابخانه
کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ۱. کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری
۲. جامی
متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعراءنورالدین‌ عبدالرحمن‌ جامی‌ ۸۹۸ - ۸۱۷ هجری‌ قمری‌
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
تذکره مجالس النفائس ۳. تذکره مجالس النفائس
سرشناسه: علیشیر بن کیچکنه علیشیر نوائی
نویسنده: امیر علی شیر نوائی
کتابخانه منوچهری، تهران، ۱۳۶۳ش.
امثال قرآن ۴. امثال قرآن
فصلی از تاریخ قرآن کریم
بنیاد قرآن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
ترجمه:
تاریخ ادبیات ایران ۵. تاریخ ادبیات ایران (مترجم جلد 3)
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
تاریخ جامع ادیان ۶. تاریخ جامع ادیان
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: پرویز اتابکی