اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رینولد الین نیکلسون
رینولد الین نیکلسون
آثار موجود در کتابخانه
۱. The Mystics of Islam
۲. A literary History of the Arabs
۳. The idea of Personality in sufism: three lectures delivered in the University of London
۴. A Commentary on the Mathnawi of Jalaluddin Rumi
تصحیح و تحقیق:
مثنوی معنوی ۵. مثنوی معنوی (تصحیح)
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• دوره کامل مثنوی معنوی از روی‌ چاپ‌ ۱۹۳۳ - ۱۹۲۵ میلادی‌، لیدن‌ (هلند)، نشر طلوع، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: محمد عباسی
فارسنامه ۶. فارسنامه (تصحیح)
نویسنده: ابن بلخی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: گای لیسترانج