اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی فایز
محمد علی فایز
آثار موجود در کتابخانه
۱. ترانه های فایز
سرشناسه: محمد علی فایز
ققنوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: عبدالمجید زنگویی