اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیما داد
سیما داد
آثار موجود در کتابخانه
۱. فرهنگ اصطلاحات ادبی
واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپائی به شیوه تطبیقی و توضیحی
سرشناسه: سیما داد
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
ترجمه:
نقد متن پژوهی مدرن ۲. نقد متن پژوهی مدرن
نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا
نویسنده: جِرُم.ج.مَک گَن
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.