اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهروز جلالی
بهروز جلالی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. دیوان اشعار فروغ فرخزاد (مقدمه)
سرشناسه: فروغ فرخزاد
نویسنده: فروغ فرخزاد
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.