اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد
آثار موجود در کتابخانه
۱. دیوان اشعار فروغ فرخزاد
سرشناسه: فروغ فرخزاد
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: بهروز جلالی
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد... ۲. ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد...
مروارید، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.
• ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، به آفرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
آثاری درباره فروغ فرخزاد:
۱. زنی تنها
یادنامه فروغ فرخزاد
به کوشش: حمید سیاهپوش
مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
پریشادخت شعر پریشادخت شعر