اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
آثار موجود در کتابخانه
سیاه مشق4 ۱. سیاه مشق4
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نشر زنده رود، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۲. شبگیر
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۳. سیاه مشق3
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
۴. یادگار خون سرو
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۵. آینه در آینه(برگزیده شعر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
گردآورنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر چشمه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶. سیاه مشق
نشر کارنامه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷. تاسیان
نشر کارنامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
آثاری درباره هوشنگ ابتهاج:
۱. در زلال شعر
هفتاد سال زندگی و شعر هوشنگ ابتهاج(هـ.ا.سایه)
سرشناسه: کامیار عابدی
نویسنده: کامیار عابدی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.