اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث
آثار موجود در کتابخانه
۱. آخر شاهنامه
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲. از این اوستا
مجموعه شعر 1339 تا 1344
مروارید، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
مروارید، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۳. زمستان
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۲ش.
مروارید، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴. درخت پیر و جنگل و مرد جن زده
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
حریم سایه های سبز ۵. حریم سایه های سبز
مجموعه مقالات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: مرتضی کاخی
۶. نقیضه و نقیضه سازان
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
• چاپ اول، به کوشش: ولی الله درودیان
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم ۷. ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۸. عطا و لقای نیمایوشیج
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۹. بدایع و بدعتهای نیمایوشیج
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ارغنون ۱۰. ارغنون
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۱. با یادهای عزیز گذشته
ده نامه از مهدی اخوان ثالث(م.امید) به محمد قهرمان
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
گردآورنده: محمد قهرمان
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
صدای حیرت بیدار ۱۲. صدای حیرت بیدار
گفت و گوهای مهدی اخوان ثالث(م.امید)
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: مرتضی کاخی، با مقدمه: مرتضی کاخی
۱۳. منظومه بلند سواحلی و خوزیات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۴. عاشقانه ها و کبود
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.
سه کتاب ۱۵. سه کتاب
در حیاط کوچک‌ پائیز، در زندان‌. زندگی‌ می‌گوید: اما باز باید زیست‌ .... دوزخ‌، اما سرد
زمستان، چاپ 11م، تهران، ۱۳۸۵ش.
یادداشت‌ها:
سلامِ قطره، به دریا دلِ غدیری ۱. سلامِ قطره، به دریا دلِ غدیری
آثاری درباره مهدی اخوان ثالث:
۱. گفت و گوی شاعران
مهدی اخوان ثالث، احمدشاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری،م.آزاد تهرانی و گرداری لعل تیکو
مترجم: مرتضی کاخی
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: مرتضی کاخی
نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید) ۲. نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید)
نویسنده: جعفر پژوم (سعیدی)
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: محمد راستگو
۳. نگاهی به مهدی اخوان ثالث
نویسنده: عبدالعلی دستغیب
مروارید، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴. اخوانیه ای از مهدی اخوان ثالث (م _ امید) و غلامرضا صدیق
نویسنده: غلامرضا صدیق
واژیران، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.
۵. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۰ش.