اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامحسین یوسفی
غلامحسین یوسفی
آثار موجود در کتابخانه
چشمه روشن ۱. چشمه روشن
دیداری با شاعران
علمی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۲. نامه اهل خراسان
سرشناسه: غلامحسین یوسفی
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۲۵ فروردین ۱۳۴۷ش.
روانهای روشن ۳. روانهای روشن
انتشارات به نگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۴. کاغذ زر
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
دیداری با اهل قلم ۵. دیداری با اهل قلم
انتشارات علمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
ترجمه:
گزیده ای از شعر عربی معاصر ۶. گزیده ای از شعر عربی معاصر
مترجم: یوسف بکار
• گزیده‌ای از شعر عربی معاصر، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
انتشارات اسپرک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
داستان من و شعر ۷. داستان من و شعر
مترجم: یوسف حسین بکار
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۴ش.
تصحیح و تحقیق:
ملخص اللغات ۸. ملخص اللغات (تصحیح)
غزلهای سعدی ۹. غزلهای سعدی (تصحیح)
نویسنده: سعدی شیرازی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
گلستان سعدی ۱۰. گلستان سعدی (تصحیح)
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ 14م، تهران، ۱۳۹۸ش.
ویراستاری و مقدمه:
بهار و ادب فارسی ۱۱. بهار و ادب فارسی (مقدمه)
مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
گردآورنده: محمد گلبن
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
آثاری درباره غلامحسین یوسفی:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.