اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یوسف بکار
یوسف بکار
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
گزیده ای از شعر عربی معاصر ۱. گزیده ای از شعر عربی معاصر
مترجم: غلامحسین یوسفی
• گزیده‌ای از شعر عربی معاصر، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
انتشارات اسپرک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.