اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قاسم هاشمی نژاد
قاسم هاشمی نژاد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. کتاب ایوب
منظومه‌ی‌ آلام‌ ایوب‌ و محنتهای‌ او از عهد عتیق‌ با مقایسه‌ تطبیقی‌ پنج‌ متن‌ کهن‌ فارسی‌
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌، عهد عتیق‌. ایوب‌. فارسی‌
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
۲. مولودی
نمایش منظوم
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.