اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اصغر محمد خانی
علی اصغر محمد خانی
آثار موجود در کتابخانه
درخت معرفت ۱. درخت معرفت
جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. نامه شهیدی
جشن نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: حسن انوشه
خرد جاودان ۳. خرد جاودان
جشن‌نامه‌ استاد سید جلال‌الدین‌ آشتیانی‌
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: حسن سید عرب
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
مهدوی نامه ۴. مهدوی نامه
جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی
گردآورنده: حسن سید عرب
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۸ش.
نشریات:
۱. کتاب ماه (ادبیات) (سردبير)
همچنین نگاه کنید
کتاب ماه (ادبیات) کتاب ماه (ادبیات) (سردبير)