اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یار احمد رشیدی تبریزی
یار احمد رشیدی تبریزی
آثار موجود در کتابخانه
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۱. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
شاعر: عمر خیام
• رباعیات حکیم خیام، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عبدالباقی گولپینارلی، با تعلیق: عبدالباقی گولپینارلی
• رباعیات خیام نیشابوری، کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، خطاط: محمد علی سبزه کار
• رباعیات خیام(طربخانه)، موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: جلال الدین همایی
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: محمدعلی فروغی، به کوشش: قاسم غنی و محمدعلی فروغی، خطاط: عزت پور