اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جرج صباغ
جرج صباغ
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. The Persian Presence in the Islamic World (ویراستاری)