اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحسین آذرنگ
عبدالحسین آذرنگ
عبدالحسین آذرنگ
آثار موجود در کتابخانه
مبانی نشر کتاب ۱. مبانی نشر کتاب
گام های اصلی در نشر کتاب ۲. گام های اصلی در نشر کتاب
اتحادیه ناشران و کتابفروشان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری ۳. در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش ۴. چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب ۵. چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
اطلاعات و ارتباطات ۶. اطلاعات و ارتباطات
در گیر و دار کتاب و نشر ۷. در گیر و دار کتاب و نشر
نویسنده: کریم امامی
گردآورنده: ایران ناز کاشیان
انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۸۵ش.
تاریخ شفاهی نشر ایران ۸. تاریخ شفاهی نشر ایران
به کوشش: علی دهباشی
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
ترجمه:
گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق) ۹. گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق)
مبانی و تاریخ فلسفه غرب ۱۰. مبانی و تاریخ فلسفه غرب
انتشارات کیهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
تاریخ و فلسفه علم ۱۱. تاریخ و فلسفه علم
راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا ۱۲. راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا
مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ اول، تهران،
۱۳. انتقال فناوری
راهبردهایی‌ برای‌ خوداتکایی‌ علمی‌ و فنی‌ کشورهای‌ خاورمیانه‌
نویسنده: کاووس محنک
انتشارات هرمس، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
تاریخ علم و فن‌آوری ۱۴. تاریخ علم و فن‌آوری
مترجم: نگار نادری
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
ویراستاری و مقدمه:
کتاب شناسی و مقاله شناسی توصیفی موسیقی ایران ۱۵. کتاب شناسی و مقاله شناسی توصیفی موسیقی ایران (ویراستاری)
گردآورنده: علی رضا میرعلی نقی
شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
کتابفروشی کتابفروشی