اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نوش آفرین انصاری
نوش آفرین انصاری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
مدخل تاریخ شرق اسلامی ۱. مدخل تاریخ شرق اسلامی
تحلیلی کتابشناختی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، ویراستار: کلود کائن
آثاری درباره نوش آفرین انصاری:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، تیر ۱۳۸۳ش.