اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن سید عرب
حسن سید عرب
آثار موجود در کتابخانه
مهدوی نامه ۱. مهدوی نامه
جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی
گردآورنده: علی اصغر محمد خانی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۸ش.
خرد جاودان ۲. خرد جاودان
جشن‌نامه‌ استاد سید جلال‌الدین‌ آشتیانی‌
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: علی اصغر محمد خانی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرفنامه ۳. شرفنامه
یادنامه‌ استاد دکتر شرف‌الدین‌ خراسانی‌ «شرف»
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۳ش.
ترجمه:
تعریفات فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی ۴. تعریفات فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی
مترجم: سیما نوربخش
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.