اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن باقرزاده
محسن باقرزاده
آثار موجود در کتابخانه
ارج نامه ایرج ۱. ارج نامه ایرج
به‌ پاس‌ نیم‌ قرن‌ سوابق‌ درخشان‌ فرهنگی‌ و دانشگاهی‌ استاد ایرج‌ افشار
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، ویراستار: استاد محمدتقی دانش پژوه و دکتر عباس زریاب خوئی
مقالات فروغی ۲. مقالات فروغی
نویسنده: محمدعلی فروغی
یغما، تهران، ۱۳۵۳ش.
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات) ۳. بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات)
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
نقد و بررسی کتاب توس ۴. نقد و بررسی کتاب توس
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد
آثار ترجمه شده:
۵. یونانیان و بربرها
روی‌ دیگر تاریخ‌
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: مرتضی ثاقب فر، قاسم صنعوی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۱۳۸۳ش.، 15 جلد، مقدمه جلد 15: دکتر ژاله آموزگار