اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بزرگ علوی
بزرگ علوی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. حماسه ملی ایران
سرشناسه: تئودور نولدکه
سپهر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
ویراستاری و مقدمه:
خاکستر هستی ۲. خاکستر هستی (مقدمه)
نویسنده: محمد جعفر محجوب
مروارید، تهران، ۱۳۸۵ش.