اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   معصوم علی شاه
معصوم علی شاه
آثار موجود در کتابخانه
طرائق الحقائق ۱. طرائق الحقائق
انتشارات کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۱۸ش.، 2 جلد، مصحح: محمد جعفر محجوب
تحفة الحرمین ۲. تحفة الحرمین
سفرنامه‌ نایب‌ الصدر شیرازی‌ در زیارت‌ مکه‌ و سیاست‌ ایران‌ و هند
سرشناسه: محمد معصوم بن زین العابدین معصوم علیشاه
بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.