اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عضد یزدی
عضد یزدی
آثار موجود در کتابخانه
سندبادنامه منظوم ۱. سندبادنامه منظوم
سرشناسه: عضد یزدی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: محمد جعفر محجوب، مصحح: محمد جعفر محجوب