اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پیروز سیار
پیروز سیار
پیروز سیار
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم
نشر نی، تهران، ۱۳۸۷ش.
رفیق اعلی ۲. رفیق اعلی
روزنه ای به زندگی فرانچسکوی قدیس.چهره‌ دیگر. ستایش‌ هیچ‌
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
عهد عتیق ۳. عهد عتیق
انتشارات هرمس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴ش.
همچنین نگاه کنید
چهره آسیا چهره آسیا