اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
تذکره جغرافیای تاریخی ایران ۱. تذکره جغرافیای تاریخی ایران
سرشناسه: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
مترجم: حمزه سردادور
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
ترکستان نامه ۲. ترکستان نامه
مترجم: کریم کشاورز
انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد