اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمزه سردادور
حمزه سردادور
آثار موجود در کتابخانه
۱. افسانه قاجار
نشر علم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
ترجمه:
تذکره جغرافیای تاریخی ایران ۲. تذکره جغرافیای تاریخی ایران
سرشناسه: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
نویسنده: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.