اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمدکاظم موسوی بجنوردی
سید محمدکاظم موسوی بجنوردی
سید محمدکاظم موسوی بجنوردی
آثار موجود در کتابخانه
طرح دایرة المعارف بزرگ اسلامی ۱. طرح دایرة المعارف بزرگ اسلامی
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۶۳ش.
ایران پس از برجام ۲. ایران پس از برجام
برنامه جامع اقدام مشترک
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
اشراف و نشر:
دائرة ‌المعارف بزرگ اسلامی ۳. دائرة ‌المعارف بزرگ اسلامی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 21 جلد
دانشنامه ایران ۴. دانشنامه ایران
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد
روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌) ۵. روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌)
سرشناسه: آذر فرنبغ‌ فرخزادان‌. قرن‌ ق‌۲
به کوشش: حسن رضائی باغ بیدی
۶. ایران
تاریخ،فرهنگ،هنر
نویسنده: محمدحسن گنجی
دائرة ‌المعارف الإسلامیة الکبری ۷. دائرة ‌المعارف الإسلامیة الکبری
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 6 جلد
التجرید فی اصول الفقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری) ۸. التجرید فی اصول الفقه
چاپ نسخه برگردان براساس نسخه کتابخانه بادلیان (شماره مجموعه عربی 103 e)
نویسنده: محمود ملاحمی خوارزمی
• التجرید فی اصول الفقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری)، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، اشراف: دکتر حسن انصاری و محمدصادق سجادی و زابینه اشمیتکه، با مقدمه: دکتر حسن انصاری و زابینه اشمیتکه
اسلام پژوهشی تاریخی و فرهنگی ۹. اسلام پژوهشی تاریخی و فرهنگی
نشریات:
۱. رهنمون (هيئت تحريريه)
پیرامون موضوعات مختلف علوم ومعارف اسلامی
آثاری درباره سید محمدکاظم موسوی بجنوردی:
۱. مسی به رنگ شفق
سرگذشت و خاطرات سیدکاظم موسوی بجنوردی
به کوشش: علی اکبر رنجبر کرمانی
جاحظ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.