اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید محمد طباطبائی سنگلجی
آیة الله سید محمد طباطبائی سنگلجی
آیة الله سید محمد طباطبائی سنگلجی
آثار موجود در کتابخانه
یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران ۱. یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران
سرشناسه: محمد بن صادق طباطبائی
به کوشش: محمدحسن طباطبائی
آبی، تهران، ۱۳۸۲ش.