اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر پژوم (سعیدی)
جعفر پژوم (سعیدی)
آثار موجود در کتابخانه
با راست قامتان پهنه اندرز، یادنامه راشد ۱. با راست قامتان پهنه اندرز، یادنامه راشد
انتشارات سخن، ۱۳۸۷ش.
نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید) ۲. نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید)
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: محمد راستگو
دو چوپ و یک سنگ ۳. دو چوپ و یک سنگ
شامل‌ تقریرات‌ مهمه‌ و معانی‌ شامخه‌
نویسنده: محمدتقی معصومی اشکوری
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد، با تقریظ: محمدمهدی مرتضوی لنگرودی
۴. دکتر علی شریعتی از دیدگاه شخصیت ها
• چاپ چهارم، ۱۳۶۸ش.
۵. شخصیت و اندیشه دکتر علی شریعتی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: مهدی بازرگان
ویراستاری و مقدمه:
۶. تبسم صادق (مقدمه)
یادنامه علامه فقید حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمد صادق سعیدی
نویسنده: محمدعلی انصاری
مدرسه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام، چاپ اول، مشهد، ۵ بهمن ۱۳۷۸ش.