اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیت الله سید علی حسینی خامنه ای
آیت الله سید علی حسینی خامنه ای
همچنین نگاه کنید
روح الله موسوی خمینی روح الله موسوی خمینی (استاد)
محمد خامنه ای محمد خامنه ای (برادر با)