اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هاشم رسولی محلاتی
هاشم رسولی محلاتی
آثار موجود در کتابخانه
مبارزه با گناه از راه تفکر و خودشناسی ۱. مبارزه با گناه از راه تفکر و خودشناسی
انتشارات علمیه اسلامیه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۴ش.
۲. آباء النبی، بعثت، معجزه
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن ۳. کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۶۸ش.
زندگانی امام حسین (ع) ۴. زندگانی امام حسین (ع)
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۹ش.
ترجمه:
ترجمه الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد ۵. ترجمه الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد
• الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، انتشارات علمیه اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۶ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
التفسیر ۶. التفسیر (تعلیق و تصحیح و تحقیق)
نویسنده: محمد عیاشی
مکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران، ق.، 2 جلد
کشف الغمة فی معرفة الأئمة ۷. کشف الغمة فی معرفة الأئمة (تعلیق)
نویسنده: علی بن عیسی اربلی
مکتبة بنی هاشمی، تبریز، ۱۳۸۱ق.، 3 جلد
تفسیر نور الثقلین ۸. تفسیر نور الثقلین (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: عبدعلی حویزی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۳ق.، 5 جلد
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ۹. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (تصحیح و تعلیق)
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
دار المعرفة، چاپ دوم، بیروت، 1988م.، 5 جلد، با مقدمه: محمد جواد بلاغی، با تعلیق: فضل الله طباطبائی یزدی، مصحح: فضل الله طباطبائی یزدی
ویراستاری و مقدمه:
تنقیح الأبحاث عن أحکام النفقات الثلاث ۱۰. تنقیح الأبحاث عن أحکام النفقات الثلاث (مقدمه و اشراف و نشر)
نویسنده: محمد اسماعیل محلاتی
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۸۳ق.