اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی شیری
علی شیری
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
العقد الفرید ۱. العقد الفرید (تحقیق و تعلیق)
سرشناسه: احمد بن محمد ابن عبدربه
نویسنده: ابن عبد ربه اندلسی
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ش.، 7 جلد