اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد شنقیطی
محمد شنقیطی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح شواهد المغنی ۱. شرح شواهد المغنی (تصحیح)
شارح: جلال الدین سیوطی
لجنة التراث العربی، بی جا، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد، با تعلیق: ظافر کوجان
دلائل الاعجاز فی علم المعانی ۲. دلائل الاعجاز فی علم المعانی (تصحیح)
سرشناسه: عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی
نویسنده: عبدالقاهر جرجانی