اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شیخ عباس قمی
شیخ عباس قمی
شیخ عباس قمی
آثار موجود در کتابخانه
منتهی الآمال ۱. منتهی الآمال
مشتمل بر تاریخ حضرت‌ خاتم‌ الانبیاء محمدمصطفی‌ و سیده‌ النساء فاطمه‌ زهراء...
سرشناسه: عباس قمی
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۶۵ش.، 2 جلد
انتشارات جاویدان، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
دلیل ما، قم، ۱۳۷۹ش.، 3 جلد، محقق: ناصر باقری بیدهندی
نفثة المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور ۲. نفثة المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور
• نفس المهموم فی مصیبة سیدنا الحسین المظلوم علیه السلام، مکتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: آیة الله رضا استادی
مفاتیح الجنان ۳. مفاتیح الجنان
• مفاتیح الجنان با تصحیح کامل، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، ۱۳۸۱ق.، خطاط: طاهر خوشنویس
• کلیات مفاتیح الجنان، موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت
• کلیات مفاتیح الجنان، نشر مهشاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
فوائد الرضویه در احوال علماء مذهب جعفریه ۴. فوائد الرضویه در احوال علماء مذهب جعفریه
نظری به سیمای فرزانگان
• فوائد الرضویه، مرکزی، تهران، ۱۳۲۷ش.
منازل الآخره ۵. منازل الآخره
پیرامون مرگ و جهان پس از مرگ
موسسه در راه حق، قم، ۱۳۶۵ش.
نشر حدیث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶. کحل البصر
آینه ایام ۷. آینه ایام
الکنی والألقاب ۸. الکنی والألقاب
مطبعة الحیدریة، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۹ق.، 3 جلد
• هدیة الاحباب فی ذکر المعروفین بالکنی والالقاب والانساب، نور مطاف، قم، ۱۳۸۹ش.، به کوشش: کنگره بزرگداشت محدث قمی قدس سره و محسن صادقی و علی علیزاده
نفس المهموم فی مصیبة سیدنا الحسین المظلوم علیه السلام ۹. نفس المهموم فی مصیبة سیدنا الحسین المظلوم علیه السلام
مکتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: آیة الله رضا استادی
الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم ۱۰. الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم
موسسه در راه حق، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.
فیض القدیر ۱۱. فیض القدیر
خلاصه عبقات الانوار درباره حدیث غدیر
• فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ دوم، حرم حضرت معصومه (س)، ۱۳۷۶ش.
موسسه در راه حق، ۱۳۶۵ش.
چهل حدیث ۱۲. چهل حدیث
بضمیمه دوازده ادعیه ماثوره
یاسر، قم
سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار ۱۳. سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار
مع تطبیق النصوص الواردة فیها علی بحار الانوار بطبعتیه القدیمة والجدیدة
• سفینة البحار، فراهانی، 2 جلد
• سفینة البحار، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۱۶ق.، 2 جلد، اشراف: علی اکبر الهی خراسانی
• سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد، با مقدمه: علی اکبر الهی خراسانی
۱۴. منتخب ادعیه و زیارات
فیروز آبادی، قم، آذر ۱۳۶۹ش.
خلاصه معراج السعاده ۱۵. خلاصه معراج السعاده
موسسه در راه حق، قم، بهمن ۱۳۶۴ش.
شرح صد کلمه قصار از کلمات امیرالمومنین علیه السلام ۱۶. شرح صد کلمه قصار از کلمات امیرالمومنین علیه السلام
موسسه در راه حق، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۴ش.
فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام ۱۷. فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام
یازده رساله ۱۸. یازده رساله
نور مطاف، قم، ۱۳۸۹ش.
لب الوسائل ۱۹. لب الوسائل
نور مطاف، قم، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد، محقق: شیخ محمدعلی انصاری شوشتری
غایة القصوی ۲۰. غایة القصوی
• رساله جلد دویم غایة القصوی مشتمل بر چند کتاب، دار السلام، بغداد، ۱۳۳۰ق.، مصحح: محمد رضا نائینی
مختصر الشمائل المحمدیة ۲۱. مختصر الشمائل المحمدیة
• الرسائل الاربعه عشره، موسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
سفینة البحار ۲۲. سفینة البحار
ومدینة‌الحکم و الآثار
فراهانی، 2 جلد
مختصر الشمائل المحمدیه ۲۳. مختصر الشمائل المحمدیه
• مؤسسه درراه حق، قم، ۱۳۶۵ش.
سفینة البحار ۲۴. سفینة البحار
ومدینة الحکم و الآثار
چاپخانه سپهر، قم، 2 جلد، محقق: الشیخ محمد حسن معزّ‌الدیني، با تعلیق: الشیخ محمد حسن معزّ الدینی
ترجمه:
نزهة النواظر ترجمه‌ معدن‌ الجواهر کراجکی‌ ۲۵. نزهة النواظر ترجمه‌ معدن‌ الجواهر کراجکی‌ (ترجمه و تصحیح)
شامل احادیث اخلاقی
موسسه در راه حق، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.